Home » Eetstoornissen » Anorexia
Anorexia Nervosa
 
Mensen met Anorexia Nervosa zijn bang om dik te worden, terwijl ze objectief gezien te mager zijn (ondergewicht hebben). Hun dagelijks leven staat in het teken van eten en gewicht. Na het eten proberen sommigen het effect weg te werken door intensief te gaan sporten, door te braken of door laxeermiddelen te gebruiken. Ook eetbuiten komen voor. Anorexia Nervosa komt bij zowel vrouwen als mannen voor.

 

Hoe herkent u Anorexia Nervosa?

* Mensen met Anorexia voelen er niets voor om een 'normaal' gewicht te houden. Het minimale gewicht dat past bij hun leeftijd en lengte vinden zij te zwaar.

* Anorexiapatienten zijn ontzettend bang om zwaarder te worden, terwijl zij objectief gezien te licht zijn.

* Anorexiapatienten zijn niet tevreden met hun lichaam en zichzelf. Als zij naar zichzelf kijken vinden zij zichzelf echt te dik. Lichter worden is voor hen de enige manier om weer tevreden met zichzelf te zijn.

* De menstruatie is al tenminste drie keer uitgebleven.

* Vreetbuien waarin men heel snel achter elkaar van alles eet.

* Braken, door zichzelf opgewekt om het eten weer kwijt te raken.

* Het gebruik van laxeermiddelen om het eten weer kwijt te raken.

 

Wat zijn de oorzaken?

Waarschijnlijk door een combinatie van biologische (genetische), sociale en psychologische factoren. Psychologische factoren die van invloed zijn op het ontstaan van Anorexia zijn o.a. perfectionisme en een negatief zelfbeeld.

Soms is het moeilijk vast te stellen of een bepaalde situatie de oorzaak of het gevolg is van Anorexia Nervosa. Een conflict in het gezin bijvoorbeeld, kan Anorexia niet veroorzaken maar het kan de stoornis wel in stand houden of verergeren.

 

Gevolgen?

De eetstoornis staat niet op zich. Het heeft verregaande consequenties voor iemands lichaam, de gemoedstoestand en de relatie met anderen.

 

Lichamelijke gevolgen als gevolg van extreem vasten en lijnen:

* de menstruatie blijft uit, dit kan uiteindelijk leiden tot blijvende onvruchtbaarheid;

* het lichaam kan ondervoed raken. Er treedt een verlaging van de ruststofwisseling in, waardoor men extreem kouwelijk wordt blauwe handen en voeten krijgt;

* men kan maag- en darmproblemen krijgen, zoals een vol en opgeblazen gevoel, misselijkheid en een moeizame stoelgang;

* er kan botontkalking optreden, waardoor men eerder de kans loopt om armen en benen te breken.

 

Als gevolg van braken:

* er onstaat een kaliumtekort met als mogelijke gevolgen spierzwakte en hartritmestornissen welke soms kunnen leiden tot de dood;

* de slokdarm, keel en mondholte kunnen worden aangetast, daardoor kunnen ook gaatjes in het gebit ontstaan.

 

Als gevolg van overmatig gebruik van laxeermiddelen:

* er kan een kaliumtekort ontstaan; gevolgen spierzwakte en hartritmestoornissen, soms leidend tot de dood;

* kan de darmwerking onherstelbaar beschadigd worden.

 

Psychische gevolgen:

* er treden allerlei veranderingen op in emoties;

* men kan last krijgen van depressies en angsten;

* de persoonlijkheid kan veranderen;

* de concentratie en aandacht nemen af.

 

Sociale gevolgen:

* men kan problemen ervaren met partner, gezin of sociale contacten;

* vanwege angstige of depressieve gevoelens is het moeilijk om afspraken met anderen te maken;

* men kan in een sociaal isolement raken, waardoor men zich nog eenzamer gaat voelen.